Vitaliteit uitgelegd

Wat is vitaliteit?

Onder vitaliteit verstaan we levenskracht. "Vita" staat voor levensenergie, levendigheid etc.
Vitaliteit is onder te verdelen in mentale en fysieke vitaliteit.

De mentale component bestaat uit de afwezigheid van mentale klachten, stress, depressie, enz. en de aanwezigheid van welbevinden (gelukkig zijn, positief ingesteld en gemotiveerd zijn) en doorzettingsvermogen als zaken tegenzitten.

Fysieke vitaliteit is de afwezigheid van chronische ziekten die leiden tot beperkingen in het dagelijkse leven, en in fitheid, energie en kracht.
Werkdruk graphic

Waarom is vitaliteit van belang voor uw organisatie?

Vitale organisaties zijn aantrekkelijke werkgevers. Mensen werken er met plezier, ze passen zich makkelijk aan veranderingen aan en zijn actief met het werk en met elkaar aan de slag.

Vitale, gezonde en gelukkige medewerkers hebben meer energie, presteren beter, zijn productiever, zijn gemotiveerder en verzuimen minder. Zij zorgen voor een gezonde en vitale organisatie waar onnodig verloop laag is en de klanten tevreden zijn.

Het is daarom van belang uw medewerkers te stimuleren een gezonde leefstijl na te streven en hen te ondersteunen in het vinden van een evenwichtige work/life balance.

> 100

masseurs landelijk beschikbaar

9.6

gemiddeld cijfer van onze klanten

84.649

massages uitgevoerd

Ik wil stoelmassages...

...voor de zorg

Lees meer
Evelyn geeft zelf een stoelmassage aan een werknemer van een van haar klanten.

...op het werk

Lees meer

...voor thuiswerkers

Lees meer