8 Tips om de vitaliteit binnen uw organisatie te vergroten

Vitale organisaties zijn aantrekkelijke werkgevers. De medewerkers zijn energiek, werken er met plezier, ze passen zich makkelijk aan veranderingen aan, presteren beter, zijn productiever, zijn gemotiveerder en verzuimen minder. Zij zorgen voor een gezonde en vitale organisatie waar het verloop laag is en de klanten tevreden zijn.  
Hoe fijn zou het zijn als alle medewerkers met plezier prestaties leveren en op constructieve wijze mee veranderen met wat de (werk-)omgeving vraagt?

Onderstaande tips kunnen ervoor zorgen dat de vitaliteit binnen uw organisatie vergroot of behouden wordt.

1. Vitaliteitsbeleid via bottom-up

Vitaliteitsbeleid implementeren kan op 2 manieren. Top-down of bottom-up.

Het inbedden van vitaliteitsbeleid binnen uw organisatie is groter indien er wordt gekozen voor de bottom-up benadering. Zorg dat vitaliteit op de agenda van de werkvloer komt door bijvoorbeeld een “werkgroep Vitaliteit“ in het leven te roepen waar medewerkers zelf initiatieven kunnen nemen die dichtbij hun eigen belevingswereld liggen.Indien deze werkgroep bestaat uit enthousiaste medewerkers die tevens pleitbezorgers worden van het beleid, is de kans groot dat de rest van de organisatie ook meegenomen wordt in het nieuw te implementeren beleid.

2. Blijvend leren

Stimuleer medewerkers van functie of rol te wisselen, regelmatig iets nieuws te leren. Dit hoeft niet altijd in de vorm van een opleiding of training.
Kijk naar de leeftijden op het moment dat u teams samenstelt: zorg dat jongeren van ouderen kunnen leren en andersom.

3. Aandacht voor de Energiebalans

Zet de energiebalans op de agenda m.b.t. gesprekken over functioneren. Waar krijgt de medewerker energie van, waar lekt het voornamelijk weg?
Kijk naar hoe het werk wellicht beter ingericht kan worden, rekening houdend met de energiebalans.

4. Zorg voor een goed kantoorklimaat

Mensen worden steeds gevoeliger voor hun fysieke werkomgeving.
Het blijkt dat een goed kantoorklimaat de productiviteit met 10 tot 15% kan verbeteren en het ziekteverzuim met 25% kan verlagen.
Denk hierbij aan een goede afstelling van installaties zoals verwarming, ventilatie en koeling, maar ook aan een goede kwaliteit licht, isolatie, voldoende groeiend groen en mogelijkheid tot ongestoord werken.

5. Aandacht voor uw medewerker

Indien u wilt weten hoe het met de vitaliteit van de medewerker is, is het heel belangrijk om met welgemeende aandacht en een luisterend oor te vernemen hoe het met hem of haar gaat. Dit is enerzijds heel effectief om in beeld te krijgen wat er nog verbeterd kan worden aan de algemene voorwaarden voor vitaliteit, maar anderszijds zorgt het ervoor dat de medewerker ervaart dat hij gehoord wordt. Dit kan de vitaliteit van de medewerker vergroten.

6. Doe aan generatiemanagement

Werkenergie kan wegvloeien door verouderde sociale patronen.
Maak de verschillende generaties binnen uw organisatie bewust van de kracht waarover hun eigen en andere werkende generaties beschikken. Vanuit deze bewustwording kunnen zij actief in gemixte generatiegroepen verkennen hoe zij in het samenwerken die krachten beter kunnen benutten. Houd daarbij rekening met levensfasen en houd mensen scherp door in hun ontwikkeling te blijven investeren, dan wel (parttime) anderen te laten coachen.

7. Leefstijlonderwerpen aanpakken

Uit onderzoek blijkt dat 75% van werkend Nederland vindt dat de baas zich mag bemoeien met de leefstijl van ongezonde medewerkers.

Voeding en beweging zijn essentieel voor het onderhouden van de vitaliteit, gezien het grote aantal uren dat een medewerker op het werk vertoeft, is het van belang om als werkgever te onderzoeken welke randvoorwaarden gecreëerd kunnen worden om de medewerker te ondersteunen in het werken aan lichamelijk welbevinden.
Denk aan zaken als lunchwandelen, minder suiker- en vetaanbod in de kantine, sponsoring van sportschoolabonnementen, stoelmassage, leefstijlcoach, regelmatig terugkerende vitaliteitsweken etc.

8. Persoonlijk vitaliteitsbudget

Geef mensen een persoonlijk vitaliteitsbudget en regel aanbod volgens een keuzemenu. Laat mens en zelf kiezen uit (door de werkgever gesubsidieerde of met korting ingekochte) vitaliteitsbevorderende maatregelen.Zet dit persoonlijk vitaliteitsbudget op de agenda bij de jaarlijkse gesprekken met de medewerker en maak vitaliteit een verantwoordelijkheid van medewerker en werkgever.Mocht u naar aanleiding van deze blog vragen hebben of willen weten wat Relaxatwork voor ú kan betekenen, kijk dan op mijn website www.relaxatwork.nl of neem rechtstreeks contact op: info@relaxatwork.nl

*) Bron: "Van Vitaliteit Management naar Duurzame inzetbaarheid", Frank Goijarts en Petra Zaanen, Outstanding BV