Blog

Relaxatwork bij De Barometer RTL Z

Relaxatwork is laatst bij de Barometer geweest vanuit Relaxatwork's trainingsorganisatie Stoelmassage Instituut Nederland.

Kijk hieronder de video!

Lees verder

5 Tips bij examenstress

De examenperiode is weer aangebroken. Spanning voelen voor een examen is gezond. Maar sommige leerlingen worstelen met zóveel spanning, dat de stress hen teveel wordt....

1. Denk Positief

Indien je een negatieve gedachte hebt over het examen, zet dan meteen een goede ertegenover. Bijvoorbeeld: ik heb me goed voorbereid; het is ook goed als ik net een voldoende haal.

2. Sta jezelf toe om zenuwachtig te zijn

Neem aan het begin van het examen en daarna elk half uur 3 minuten de tijd om je op je angst te focussen. Daarna ga je weer aan de slag. Als je daarna weer de angst voelt, zeg je: even wachten, straks ben jij weer aan de beurt!

3. Leer ontspannen

Door training van je ademhaling en je spieren kun je leren om spanning te verminderen op momenten dat het echt nodig is. Tijdens het examen: span alle spieren, van teen tot oren aan, houd 10 sec vast en ONTSPAN, doe dit 3x en je zult merken dat je weer gefocust met je examen verder kunt gaan.

4. Peil je stressniveau

Geef het stressniveau dat je op dit moment hebt een getal tussen 0 en 10. Train jezelf erin om af en toe te peilen: waar zit ik nu? Het is een geruststelling om te merken dat je stressniveau vanzelf zakt, maar ook om te merken dat je het niveau kan laten dalen door sommige dingen te doen of te laten.

5. Houd je aan een aantal basisregels

Ga op tijd naar bed en sta op tijd op zodat je rustig kunt ontbijten en in alle rust naar je examen kunt gaan. Als je goed uitgerust bent, werkt je brein beter.Drink in de examentijd even geen alcohol en zo min mogelijk koffie of thee. Alcohol en cafeïne geven je heel even een positieve duw in de rug, maar daarna zak je weg. Je droogt ervan uit en daardoor presteer je minder.

Veel succes met je examens en onthoud : RELAX!

Lees verder

8 Tips om de vitaliteit binnen uw organisatie te vergroten

Vitale organisaties zijn aantrekkelijke werkgevers. De medewerkers zijn energiek, werken er met plezier, ze passen zich makkelijk aan veranderingen aan, presteren beter, zijn productiever, zijn gemotiveerder en verzuimen minder. Zij zorgen voor een gezonde en vitale organisatie waar het verloop laag is en de klanten tevreden zijn.  
Hoe fijn zou het zijn als alle medewerkers met plezier prestaties leveren en op constructieve wijze mee veranderen met wat de (werk-)omgeving vraagt?

Onderstaande tips kunnen ervoor zorgen dat de vitaliteit binnen uw organisatie vergroot of behouden wordt.

1. Vitaliteitsbeleid via bottom-up

Vitaliteitsbeleid implementeren kan op 2 manieren. Top-down of bottom-up.

Het inbedden van vitaliteitsbeleid binnen uw organisatie is groter indien er wordt gekozen voor de bottom-up benadering. Zorg dat vitaliteit op de agenda van de werkvloer komt door bijvoorbeeld een “werkgroep Vitaliteit“ in het leven te roepen waar medewerkers zelf initiatieven kunnen nemen die dichtbij hun eigen belevingswereld liggen.Indien deze werkgroep bestaat uit enthousiaste medewerkers die tevens pleitbezorgers worden van het beleid, is de kans groot dat de rest van de organisatie ook meegenomen wordt in het nieuw te implementeren beleid.

2. Blijvend leren

Stimuleer medewerkers van functie of rol te wisselen, regelmatig iets nieuws te leren. Dit hoeft niet altijd in de vorm van een opleiding of training.
Kijk naar de leeftijden op het moment dat u teams samenstelt: zorg dat jongeren van ouderen kunnen leren en andersom.

3. Aandacht voor de Energiebalans

Zet de energiebalans op de agenda m.b.t. gesprekken over functioneren. Waar krijgt de medewerker energie van, waar lekt het voornamelijk weg?
Kijk naar hoe het werk wellicht beter ingericht kan worden, rekening houdend met de energiebalans.

4. Zorg voor een goed kantoorklimaat

Mensen worden steeds gevoeliger voor hun fysieke werkomgeving.
Het blijkt dat een goed kantoorklimaat de productiviteit met 10 tot 15% kan verbeteren en het ziekteverzuim met 25% kan verlagen.
Denk hierbij aan een goede afstelling van installaties zoals verwarming, ventilatie en koeling, maar ook aan een goede kwaliteit licht, isolatie, voldoende groeiend groen en mogelijkheid tot ongestoord werken.

5. Aandacht voor uw medewerker

Indien u wilt weten hoe het met de vitaliteit van de medewerker is, is het heel belangrijk om met welgemeende aandacht en een luisterend oor te vernemen hoe het met hem of haar gaat. Dit is enerzijds heel effectief om in beeld te krijgen wat er nog verbeterd kan worden aan de algemene voorwaarden voor vitaliteit, maar anderszijds zorgt het ervoor dat de medewerker ervaart dat hij gehoord wordt. Dit kan de vitaliteit van de medewerker vergroten.

6. Doe aan generatiemanagement

Werkenergie kan wegvloeien door verouderde sociale patronen.
Maak de verschillende generaties binnen uw organisatie bewust van de kracht waarover hun eigen en andere werkende generaties beschikken. Vanuit deze bewustwording kunnen zij actief in gemixte generatiegroepen verkennen hoe zij in het samenwerken die krachten beter kunnen benutten. Houd daarbij rekening met levensfasen en houd mensen scherp door in hun ontwikkeling te blijven investeren, dan wel (parttime) anderen te laten coachen.

7. Leefstijlonderwerpen aanpakken

Uit onderzoek blijkt dat 75% van werkend Nederland vindt dat de baas zich mag bemoeien met de leefstijl van ongezonde medewerkers.

Voeding en beweging zijn essentieel voor het onderhouden van de vitaliteit, gezien het grote aantal uren dat een medewerker op het werk vertoeft, is het van belang om als werkgever te onderzoeken welke randvoorwaarden gecreëerd kunnen worden om de medewerker te ondersteunen in het werken aan lichamelijk welbevinden.
Denk aan zaken als lunchwandelen, minder suiker- en vetaanbod in de kantine, sponsoring van sportschoolabonnementen, stoelmassage, leefstijlcoach, regelmatig terugkerende vitaliteitsweken etc.

8. Persoonlijk vitaliteitsbudget

Geef mensen een persoonlijk vitaliteitsbudget en regel aanbod volgens een keuzemenu. Laat mens en zelf kiezen uit (door de werkgever gesubsidieerde of met korting ingekochte) vitaliteitsbevorderende maatregelen.Zet dit persoonlijk vitaliteitsbudget op de agenda bij de jaarlijkse gesprekken met de medewerker en maak vitaliteit een verantwoordelijkheid van medewerker en werkgever.Mocht u naar aanleiding van deze blog vragen hebben of willen weten wat Relaxatwork voor ú kan betekenen, kijk dan op mijn website www.relaxatwork.nl of neem rechtstreeks contact op: info@relaxatwork.nl

*) Bron: "Van Vitaliteit Management naar Duurzame inzetbaarheid", Frank Goijarts en Petra Zaanen, Outstanding BV

Lees verder

7 Tips om de duurzame inzetbaarheid van uw medewerkers te vergroten

In de toekomst zal iedereen langer moeten doorwerken. We worden met zijn allen ouder dan ooit. Plezier in het werk, flexibiliteit, productiviteit en een goede balans werk-privé, zijn van belang om gemotiveerd te blijven en optimaal inzetbaar te zijn.

Wat kunt u als werkgever doen om uw medewerkers duurzaam inzetbaar te houden?

 1. Onderzoek de betrokkenheid van uw medewerkers  
 2. Breng de drijfveren van uw medewerkers in kaart  
 3. Creëer een bedrijfscultuur waar open communicatie heerst  
 4. Maak afspraken over wederzijdse verantwoordelijkheden  
 5. Bied maatwerkdiensten aan voor elke generatie binnen uw organisatie  
 6. Schenk aandacht aan mentale gezondheid  
 7. Voorkom verouderde sociale patronen

1. Onderzoek de betrokkenheid van uw medewerkers
Betrokken medewerkers zijn productiever, gemotiveerder, blijven langer in dienst en verzuimen minder. Uit onderzoek blijkt dat als de betrokkenheid met 5% stijgt, de omzetgroei met 3% toeneemt. De impact van betrokken medewerkers op een goed bedrijfsresultaat is dus groot. Daarnaast zie je vaak dat betrokken medewerkers positief zijn ingesteld, hetgeen de bedrijfscultuur positief kan beïnvloeden.

2. Breng de drijfveren van uw medewerkers in kaart
Waar wordt uw medewerker blij van? Voor de één is dat commercieel resultaat. Voor een ander is de sfeer op de werkvloer veel belangrijker en voor weer een ander de persoonlijke ontwikkelingsmogelijkheden. Breng in kaart wat uw medewerkers drijft en houd daar rekening mee in de samenstelling van uw teams.

3. Creëer een bedrijfscultuur waar open communicatie heerst
De betrokkenheid van de medewerkers wordt gestimuleerd indien zij kunnen en mogen zeggen wat ze van iets vinden. Het versterkt het gevoel van gehoord en gewaardeerd worden. Door een open communicatie weet iedereen bovendien wat er over en weer van elkaar verwacht wordt. Hierdoor vloeit er geen werkenergie weg. Een bedrijfscultuur waar open communicatie nagestreefd wordt, zal ervaren dat er vaak nieuwe ideeën en/of verbeteringen door de medewerkers geopperd worden. Dit kan voor de organisatie veel voordelen opleveren.

4. Maak afspraken over wederzijdse verantwoordelijkheden
Van belang bij duurzame inzetbaarheid is dat de werkgever en werknemer samenwerken. Zij hebben een gezamenlijke verantwoordelijkheid waarbij een goede communicatie van essentieel belang is. Ga in gesprek met uw werknemer. Wat mogen medewerkers van u verwachten? En wat verwacht u van uw medewerkers? En leg dit vast  

5. Bied maatwerkdiensten aan voor elke generatie binnen uw organisatie
Binnen uw organisatie heeft u te maken met 4 generaties. Iedere generatie heeft haar eigen behoeft en aandachtspunten om vitaal te kunnen blijven voor de organisatie. Iemand die over een half jaar met pensioen gaat, hoeft u geen opleiding meer te laten volgen om zijn of haar duurzame inzetbaarheid te vergroten.

6. Schenk aandacht aan mentale gezondheid
Ruim 1 op de 8 werknemers in Nederland heeft last van werkstress. 1/3 van het werkgerelateerde verzuim wordt veroorzaakt door werkstress. Daarmee is stress op de werkvloer beroepsziekte nummer 1. Als werkgever kun u een aantal dingen doen om stil te staan bij werkstress: u kunt in gesprek gaan met uw werknemers over werkstress, bijeenkomsten organiseren over werkstress, de medewerkers een dag van baan te laten ruilen om het werkplezier en de motivatie van de medewerker te verhogen. Tevens kunt u de medewerkers een rust- en herstelmoment aanbieden. Dit kan door middel van een stoelmassage. Een gezonde break die een hogere productiviteit tot gevolg heeft.

7. Voorkom verouderde sociale patronen
Alle generaties lijden energieverlies bij verouderde sociale patronen, bij verouderde manieren van samenwerken, communiceren, leiden e.d. De jongste generatie is er het gevoeligst voor. Zij reageren snel instinctief op verouderde werkwijzen: afhoudend, met de neiging tot weglopen en met direct verlies van werkenergie. Een nieuwe generatie houdt onbewust sociale patronen continu tegen het licht en zoekt naar wegen om de cultuur van de organisatie te updaten en zo vitaal en bij de tijd te houden. Het updaten werkt optimaal wanneer de oudere generaties binnen uw organisatie hiervoor open staan en actief steun verlenen.
Op 19 april 2016 is er een Nieuwe Europese Campagne gelanceerd over Duurzame Inzetbaarheid. Eurocommissaris Thyssen: "Aandacht op de werkvloer voor de gezondheid van gemiddeld steeds oudere werknemers is goed voor de mensen en goed voor het bedrijf of de organisatie." Minister Asscher vult aan dat: "Hoe eerder je begint met investeren in duurzame inzetbaarheid, hoe langer je een gezonde en vitale werkvloer houdt en hoe beter je kunt inspelen op veranderingen."

Kortom, duurzame inzetbaarheid van uw medewerkers is ook essentieel voor úw organisatie!

Lees verder

10 Time-managementtips

Hoe vaak heb je aan het einde van de dag het gevoel dat je het werk niet af hebt of niet veel gedaan hebt gekregen?

Van werken en drukke bezigheden wordt niemand ziek. Maar heb je altijd haast en is het werk voor je gevoel nooit af, dan is dat slecht voor je gemoedsrust, voor je productiviteit én voor je gezondheid en vitaliteit.

In dit blog geef ik je een aantal timemanagement tips, die je kunnen helpen om productief én in balans te blijven op het werk, alsook daarbuiten.

1. Zet het e-mailprogramma uit

Zet de pop-up berichten van je e-mails uit. Je bent anders geneigd je e-mail te lezen en je werk waar je mee bezig bent, niet af te maken, omdat je je laat leiden door de berichten of taken die voortvloeien uit je ontvangen email.

2. Maak een planning

Plan vaste tijden voor je e-mail, telefoontjes en social media. Bij voorkeur 2x per dag.
Indien je social media zakelijk gebruikt, rooster je tijd in om de updates te bekijken. Dit doe je ook voor je telefoontjes en je email. Plan 2x per dag een blok dat je je email checkt of je telefoontjes pleegt of afhandelt. Maak hierover afspraken met je collega’s of secretaresse, zodat zij ook weten wanneer je deze taken uitvoert.

Privé-berichten lezen op social media doe je niet gedurende je werkdag. In de ochtend, pauze of avond kun je bereikbaar zijn voor jouw “vrienden”.

3. Verander je mindset

We zeggen vaak dat we “niet genoeg tijd” hebben. In plaats van je hierop te focussen, uit te leggen aan jezelf en/of aan anderen dat je niet genoeg tijd ergens voor hebt, kun je denken aan hetgeen waar je wel genoeg tijd voor hebt. Praat en denk daarover! Dit is een andere mindset! Denk in mogelijkheden in plaats van beperkingen! Indien je het positief benadert, kost het minder energie.

4. Stel niet uit

Start binnen 5 minuten nadat je achter je computer bent gaan zitten met de klus die je voor ogen hebt. Verspil geen tijd met uitstellen of andere afleiding. Tijd is kostbaar.
Stel je een taak vaker uit? Vraag jezelf dan af waarom je deze uitstelt.
Ben je bang voor de taak? Is het te moeilijk, te makkelijk of te saai? Ben je moe?

We kunnen veel energie en tijd verliezen aan dingen die we steeds voor ons uit schuiven. Als de klus eenmaal geklaard is, kun je het van je lijstje afstrepen en kost het ook geen energie meer.

5. Zonder je even af

Indien je geconcentreerd een urgente en belangrijke taak moet afronden, sluit je de deur of ga je naar een stiltewerkplek waar je ongestoord kunt werken.

6. Stop je werkdag op een vaste tijd

Laat het werk je avond niet in beslag nemen. Je kunt met 2 eindtijden werken: Eén voor een ideale dag en 1 uiterste werktijd.

7. Houd eens 1 week bij waar je je tijd aan besteed. Ook in je weekend!

En kijk vervolgens hoe je je tijd kunt herverdelen door bepaalde werkzaamheden te groeperen en her te verdelen.
Aan welke dingen of taken besteed je tijd, die je echt niet leuk vindt of geen toegevoegde waarde hebben? Wat zijn de belangrijkste zaken waar je je tijd aan verspilt (social media?)? Welke dingen zijn voor jou een goede tijdsbesteding? Wie en wat slurpt jouw tijd op? Wat kost jou energie?

8. Beperk de dingen die je tijd en energie kosten

Doe de dingen die je doet met meer focus. Maak af waaraan je begonnen bent en ga niet multitasken! Want uit onderzoek is gebleken dat je door te multitasken je 20 minuten verliest, voordat je weer gefocust bent op de taak waarmee je voorheen bezig was.

9. Take a break

Neem mini breaks als je gedurende de dag wilt opladen en je opnieuw wilt focussen. En... slaap genoeg!

10. Parkeer ongeplande verzoeken

Zeg niet onmiddellijk ja tegen alles wat binnenkomt. Delegeer werkzaamheden en oefen jezelf in nee-zeggen.

Lees verder

8 Tips voor meer positiviteit op je werk

Positief denken is waardevol. Mensen die positief denken zijn gelukkiger, gezonder, gezelliger en erg inspirerend. Wie verkeert er niet graag in de buurt van een positief ingestelde collega? Immers een collega die altijd negatief is, haalt ook bij jou de werkenergie weg. Een positieve instelling op je werk heeft bovendien veel invloed op jouw succes. Een positieve werkhouding kan je helpen om een promotie te krijgen, projecten te laten slagen, doelstellingen te halen en niet geheel onbelangrijk: je meer te laten genieten van je werk. Veel mensen kunnen een positieve werkhouding niet opbrengen, vooral degene die zijn of haar werk niet leuk vindt. Hoe kun je een positieve werkhouding houden ondanks dat je het werk dat je doet, niet leuk vindt?

In dit artikel geef ik je 8 tips om positief te blijven op je werk.

Tip 1 : Rapporteer problemen snel en professioneel.
Niemand houdt van een pessimist, maar als er een duidelijke reden is, waarom je het moeilijk vindt om positief te blijven op je werk, geef je leidinggevende dan aan wat jouw probleem is. Immers als je niet over jouw probleem praat, kan de oorzaak ook niet opgelost worden. Indien je het bespreekbaar maakt, blijf dan professioneel. Vermijd roddelen over je collega’s of passief agressief gedrag. En realiseer je dat veranderingen niet ineens bewerkstelligd kunnen worden. Ga niet alleen met een klaagzang naar je leidinggevende, maar met voorgestelde oplossingen die voor iedereen goed zouden kunnen werken.

Tip 2: Behandel collega’s met respect.
Het is altijd makkelijker om positief op je werk te zijn als de werksfeer en je collega’s leuk zijn. Als je je collega met respect behandelt en je je best doet om hun mening ook te respecteren, zal de werkrelatie ook minder gespannen zijn. Je hoeft niet iedereen op je werk leuk te vinden om een positieve houding op je werk te hebben!

Tip 3: Herken negatieve gedachtes.
Misschien realiseer je niet eens dat je een negatieve houding op je werk hebt. Start met het bewust waarnemen van je gedachtes, woorden en acties. Let eens op de momenten dat je “nee” zegt zonder een reden, je denkt dat je iets niet kunt, twijfelt over jouw kunnen, of je boos bent als je een taak erbij krijgt. Denk eens aan wat er zou gebeuren als je jezelf dwingt om op een andere, positieve manier naar dezelfde situatie te kijken: “ja” zeggen, geloven dat je iets wél kunt, zelfvertrouwen hebben in je mogelijkheden en je blij voelen om een taak of opdracht uit te voeren. Ook al kun je niet iedere negatieve emotie die je hebt, veranderen, start alvast met het opmerken van deze emoties en bedenk of ze wel of niet gerechtvaardigd zijn.

Tip 4: Werk aan je stressniveau.
Vaak is er een wisselwerking tussen onze houding op het werk en de situatie thuis. Als je stress hebt door je huwelijk of relatie, je kinderen, je financiële situaties of andere problemen, dan is het (soms) moeilijk om positief te zijn op je werk. Het tegenovergestelde is ook het geval: als je veel stress ervaart op je werk en deze je in een slecht humeur brengt, neem je deze stress mee naar huis en heeft het vaak weerslag op de reactie naar jouw familieleden. Bekijk eens je hele stresssituatie en merk op welke dingen in je leven ervoor zorgen dat een positieve instelling bemoeilijkt wordt. Te weten waar jouw stress vandaan komt en hier iets mee te doen, kan helpen om weer meer plezier in je werk te krijgen. Soms is het verstandig om een coach hiervoor in te schakelen.

Tip 5 : Werk naar een nieuwe baan.
Als je je baan echt niet leuk vindt en iedere dag met tegenzin naar je werk gaat, waarom doe je het werk dan nog? De meeste mensen zeggen: “Geld”, maar ongeacht de situatie, kun je starten met het zoeken naar een job waar je meer voldoening uit haalt of waar je wél blij van wordt. Als het de organisatie is die je niet leuk vindt, begin dan met het actueel maken van je Curriculum Vitae en start met zoeken van een andere baan en werkgever. Als het de functie is, laat je dan van je beste kant zien. Denk en doe actief mee en zet je voor de 100% in, zodat je baas niet om je heen kan en je opgemerkt wordt en je in aanmerking komt voor een promotie en groei. Als het hele bedrijfsleven je tegenzit, ga dan terug naar school. Ook al duurt het lang doordat je alleen in de avonden en weekenden kunt studeren. Werk dan naar een diploma toe in de richting die je wilt inslaan, waar je passie ligt.

Tip 6 : Stel doelen. Ook kun je stress ervaren doordat je werkt onder je niveau of helemaal geen uitdaging ziet in je werk. Eén van de beste manieren om de negatieve gevoelens en het idee dat je toch niets belangrijks doet, te doorbreken, is een gesprek aan te gaan met je manager. Maak samen een aantal realistische uitdagende doelen. Wat wil je wekelijks bereiken? Waar wil je graag over 3 maanden zijn? Zes maanden verder? Welke successen wil je schrijven? Denk daarbij niet alleen aan kleine doelstellingen, maar ook op grotere schaal. Wat betekent het voor jouw organisatie als jij die doelstellingen bereikt? Praat hierover met je baas en zie hoe jouw inzet en bijdrage een verschil kunnen maken! Bekijk iedere 6 of 12 maanden je doelstellingen om op koers te blijven en maak nieuwe doelstellingen. Een bijkomend voordeel is, dat je een basis hebt om een promotie te vragen.

Tip 7: Slaap genoeg.
Voel je je niet af en toe chagrijnig of kribbig als je moe bent? Als je te weinig geslapen hebt, is het heel goed mogelijk dat je heel hard moet werken om een positieve instelling te houden. Heb je problemen met opstaan ’s ochtends of krijg je in de middag een inzinking op je werk? Beide zijn een indicatie dat je te weinig slaap hebt gehad. Sommige mensen hebben maar 4-5 uur slaap nodig, anderen 9 of 10 uur om uitgerust te zijn. Ga niet uit van de gedachte dat je in het weekend wel “bijslaapt”. Het is zelfs beter om in het weekend je normale slaapritme aan te houden. Dus niet lang uitslapen, maar in je dagelijkse ritme blijven. Ga vroeger naar bed, zodat je de slaap krijgt die je nodig hebt om je positief te voelen.

Tip 8 : Smile!
Wist je dat gewoon simpel lachen, zelfs als je je niet happy voelt, je automatisch in een betere stemming brengt? Ons brein kent geen verschil tussen een “echte” en een “namaak” lach. Wanneer we lachen wordt het gelukshormoon endorfine aangemaakt. Endorfine kan ons een gevoel van geluk of zelfs euforie geven. Ook werkt endorfine kalmerend en pijnstillend. Met deze wetenschap zijn ook de CliniClowns opgericht om zieke kinderen in ziekenhuizen meer te laten lachen.  

Voel je je vaker negatief op je werk? Probeer je dan te herinneren dat een glimlach wonderen doet. Smile naar een medewerker die voorbij komt in de hal. Smile als je de klant een antwoord geeft en smile eens naar jezelf! JA, dit kan echt helpen om een positievere instelling op je werk te krijgen. Tevens zullen andere mensen denken dat je positief en vriendelijk bent. Indien iemand positief is, steekt dat andere mensen aan om een (ook) positievere houding aan te nemen. Dit betekent dat indien zij (door jou) in een blijde stemming komen, zij graag in jouw gezelschap willen verkeren en dat het voor jou ook makkelijker is om je negatieve gevoelens los te laten.

Lachen is het beste anti-stressmiddel dat er is!!!

Lees verder

7 Tips om gefocust te werken

Herken je dat je met een taak bezig bent, maar dat je vaak “afgeleid” wordt door andere taakjes of opdrachten die er tussendoor fietsen? Je geeft het vijf of tien minuten aandacht, of zelfs een half uur. En als je terugkeert naar wat je aan het doen was, heb je geen idee meer waar je precies zat, of ben je je drive kwijt. Je focus komt niet meer terug en je bent minder productief of creatief.

Gefocust werken is dan het sleutelwoord! Onderstaande tips zullen je helpen de mentale focus te vergroten.

1. Pak je werkomgeving aan

Zorg voor een goede stoel en een werktafel op de goede hoogte en zet de verwarming wat lager. Als de temperatuur te hoog staat, wordt men dikwijls wat slaperig. Zet de verwarming wat lager en je zult merken dat je geconcentreerder kunt doorwerken.

En ruim op! Zorg voor een opgeruimde werkplek. Het is belangrijk om een ‘clean’ werkplek te hebben. Te veel rommel op je bureau leidt je aandacht af. Enkel wat je nodig hebt, mag blijven liggen, want elk propje of dingetje kan er al voor zorgen dat je focus weg is.
Organiseer ook jouw digitale werkomgeving, zodat je zo min mogelijk afgeleid wordt: gebruik shortcuts voor veelgebruikte programma’s en zet alle bestanden gekoppeld aan één project of taak in één map.

2. Maak tijd vrij in je agenda

Maak tijd vrij voor speciale projecten of grotere taken.
Als iemand vraagt of je vrij bent, zeg dan gewoon dat je al een andere afspraak hebt. Net zoals je bepaalde uren reserveert voor besprekingen met anderen, mag je ook bepaalde uren reserveren voor jezelf. Deze (werk)momenten zijn even belangrijk om gefocust een project of opdracht af te maken.

3. Drink en eet gezond

Het is veel fijner en beter om met een volle maag te werken, want daarmee verlies je geen focus. Werken vlak voor etenstijd of lunchtijd is altijd ‘zwaar’ op de een of andere manier. Omdat een rammelende maag niet bevorderlijk is voor je concentratie, helpt een gezonde snack ook voor je focus.
Drink bovendien water. Water is niet alleen gezond, het verfrist ook. Hou het dus binnen handbereik. Indien je koffie drinkt, doe het dan met mate. Onderzoek heeft aangetoond dat een matig gebruik van caffeïne een positief effect heeft op je mentale focus.

4. Zonder jezelf af op een rustige plek of zet een hoofdtelefoon op

Werk je in een landschapsbureau met gebabbel van collega’s rond jou, rinkelende telefoons, lawaai van airco, printers, copiers of staat je deur altijd open? Bescherm jezelf dan tegen al deze afleidingen.Als je echt geconcentreerd wilt werken aan een bepaald project, ga dan ergens zitten waar je niet gestoord kunt worden of sluit je deur. Indien het niet mogelijk is om je af te zonderen, zet dan een hoofdtelefoon op om je beter te kunnen focussen.Je hoeft niet noodzakelijkerwijs naar iets te luisteren, maar uit onderzoek is gebleken dat wanneer je rustgevende muziek op de achtergrond afspeelt, de focus en concentratie hoger is. Er zijn een aantal apps/website die je kunt uitproberen, die je helpen de focus vast te houden zoals, Focus Keeper, Coffitivity of Focus@Will.

5. Werk offline en wees “onbereikbaar”

Zorg ervoor dat je ongestoord kan werken. Net zoals je je afzondert in de echte wereld (zie voorgaande tip 4), moet je je ook afsluiten van de online wereld.

Je moet die deadline halen, je wilt gefocust werken, dus leg je mobiel weg en zet social media uit. Even je mobiel pakken voor de tijd is al voldoende om gedag te zeggen tegen je focus. Het gaat veel sneller als je even hard bent tegen jezelf en gewoon doet wat je moet doen. Die deadline is belangrijker dan het updaten van je social media. Wat wil je erop zetten? Dat je een deadline moet halen? Het is toch veel mooier om over twee uur neer te zetten dat je met gemak je deadline hebt gehaald en de rest van de avond lekker gaat genieten? Zet je telefoon dus af, stil of op voicemail op het moment dat je gefocust en met alle aandacht een klus wilt afwerken.
Zet tevens je email programma uit of tenminste de pop-ups van je emailprogramma en geef bij chatprogramma’s aan dat je “busy” of “onzichtbaar” bent.

6. Werk in stapjes

Misschien dat het voor jou wel werkt, maar over het algemeen is het niet goed om aan een stuk door te werken. Je kunt niet van je hersenen en lichaam verwachten dat ze acht uur aan een stuk goed kunnen werken. Werk liever in stapjes om zo overzicht en focus te houden.Als je bezig bent met een groot project, verdeel het dan in kleinere taken. Zo houd je overzicht en kun je af en toe een break nemen. Werk iets af en neem dan een pauze. Stop niet in het midden van een taak… het is moelijker om de draad op te nemen met een onafgewerkte taak, dan met frisse moed aan een nieuwe uitdaging te beginnen.

7. Houd de focus vast

Heb je eindelijk die focus gevonden? Hou hem dan ook echt vast. Hoe je dat doet, is altijd weer de vraag. Natuurlijk gewoon blijven doen, wat je al deed. Maar ook inzien dat deze focus niet voor de hele dag geldt. Profiteer dus van het moment en ga zo door.
Verder kun je dit in stand houden door regelmatig een korte pauze met focus te nemen. Wat ik daarmee bedoel, is dat je tijdens deze pauze de hond even uitlaat of iets te drinken haalt in de keuken. Dus zonder telefoon of social media!
Het lijkt altijd makkelijk om je te focussen, maar het is zo ongelooflijk lastig. Wellicht dat je met deze tips iets verder komt. Misschien zijn ze voor de hand liggend, maar dan kun je ze zien als een opfrisser en geheugensteuntje.
Hoe zorg jij altijd dat je gefocust blijft ? Wat doe jij als je geconcentreerd wilt werken aan een bepaalde taak of project ?

Lees verder

Relaxatwork & Charity

We leven in een wereld waar veel verlangd wordt van mensen. Op het werk, in de privésfeer, in het onderhouden van onze sociale verplichtingen en contacten.
Veel mensen ervaren hierdoor negatieve stress, hetgeen de geestelijke gemoedstoestand aardig kan aantasten. Dit kan ertoe leiden dat mensen zowel geestelijk als lichamelijk minder vitaal kunnen worden.

Met heel veel passie en gedrevenheid zet ik me in mijn werk in voor mensen met stressklachten en verricht ik allerlei activiteiten om mensen vitaler te maken of te houden. Dit alles met 1 doel: meer positivisme creëren, want een positieve instelling hebben en nastreven, maakt een leven zóveel gemakkelijker.
Juist dáárom is de donatie aan Mind voor mij belangrijk. Ik wil dat mensen met mentale gezondheidsklachten het zonnetje weer zien schijnen in hun leven en weer een glimlach kunnen vertonen op hun gezicht. En dat zij opnieuw de energie en passie vinden om er weer voor te gaan!

Kortom, weer positief in het leven staan!

Relaxatwork doneert daarom regelmatig aan het Fonds Psychische Gezondheid, dat wetenschappelijke onderzoek en zorgprojecten financiert.
Zij willen mensen met psychische problemen en hun naasten uitzicht bieden op een beter leven.
Als u een bedrag kunt missen en als u ook wilt geven met uw hart, kijk dan op: www.wijzijnMIND.nl

Samen kunnen we meer positiviteit creëren in de wereld!

Ook draag ik een warm hart toe aan alle mantelzorgers. Zij staan vaak dag en nacht klaar voor een hulpbehoevende ouder, partner, kind, buurman of vriend.

Zie ook mijn website MantelzorgerVitaal voor mijn inzet voor mantelzorgers, die ik een heel warm hart toedraag.

Lees verder

TAKE A BREAK!

Herken je dat je medewerkers nauwelijks tussendoor pauzeren en maar doorgaan met werken? Dat ze de boterham “uit de lade” eten en zich geen momentje rust gunnen?

Tegenwoordig ervaren steeds meer mensen een hoge werkdruk. In de afgelopen jaren hebben veel organisaties reorganisaties doorgevoerd. Dit betekent in de praktijk vaak, dat er met minder medewerkers hetzelfde werk verzet moet worden.
Je hoort bij een reorganisatie dikwijls dat door veranderde werkprocessen of computerprogramma's bepaalde taken wegvallen en dat er daardoor minder personeel nodig is.

Helaas loopt het niet altijd vlekkeloos na zo’n reorganisatiedatum: de nieuwe werkprocessen lopen tóch niet zoals van tevoren bedacht was, mensen moeten wennen en vaak uitzoeken hoe het nieuwe proces of systeem nu werkt.
Kortom, vaak nog extra werkdruk alvorens men een verlichting in werk ervaart.

Werkdruk is iets persoonlijks. De ene persoon ervaart het als prettig, om goed te kunnen presteren, maar de ander voelt het als een zware steen in de maag.
Hoe iemand met werkdruk omgaat, hangt voor een heel groot deel af hoe je zelf als medewerker in balans bent. Hoe vitaal ben je?
Hiermee kom ik natuurlijk meteen op het punt: wat verstaan we onder vitaliteit?

Vitaliteit is een groot en breedomvattend begrip. Vitaliteit bestaat uit een aantal essentiële onderdelen die samen bepalen hoe veerkrachtig je als persoon bent. Dat zijn:  

 1. het eten van optimale voeding,  
 2. voldoende beweging,  
 3. het nemen van regelmatige herstelmomenten,  
 4. positief denken,  
 5. het hebben van ondersteunende relaties en  
 6. een zinvol leven oftewel leven vanuit je passie.

De leefstijl bepaalt dus voor een heel groot deel hoe iemand in zijn of haar vel zit.
Door leefstijl als een gezamenlijke verantwoordelijkheid te zien, kun je als werkgever medewerkers bewust maken van hun leefstijl door hen bepaalde handvatten aan te reiken. Hiertoe zijn heel veel mogelijkheden en oplossingen waarin Relaxatwork u graag adviseert en ontzorgt.

Graag wil ik 1 machtig mooi instrument onder de aandacht brengen: STOELMASSAGES. Hiervoor maken medewerkers heel graag tijd vrij gedurende de werkdag.

Het is een mentale en fysieke ontspanning.

Twintig minuten pauze: mentaal afschakelen en tegelijkertijd je nek-, rug-, arm- en schouderspieren los laten masseren door een ervaren stoelmasseur.Stoelmassages werken preventief, maar ook klachtenoplossend of –verminderend.
Door het aanbieden van deze gezonde break daalt het ziekteverzuim en draagt u bij aan een vitalere medewerker!

Wilt u :

·      een lager ziekteverzuim?

·      de medewerkers ondersteunen in het nemen van regelmatige herstelmomenten?

·      bepaalde werkgerelateerde klachten preventief voorkomen?

Informeer dan naar de mogelijkheden.

Ook voor een vrijblijvend advies over de diverse andere mogelijkheden kunt u contact opnemen, zodat uw medewerkers lang en duurzaam inzetbaar blijven voor uw organisatie.

Lees verder

12 Signalen om vroegtijdig uitstroom te herkennen

Heb je ook de ervaring dat een medewerker geheel onverwacht zijn vertrek aankondigt? Of dat je beste medewerker je komt vertellen dat hij ergens anders gaat werken, terwijl jij hele andere plannen met hem voor had? Hoe zou het zijn als je dit van tevoren had zien aankomen of zelfs had kunnen voorkomen?

Meestal is een medewerker al een paar maanden voor vertrek hiermee bezig en heeft hij al in gedachten afscheid genomen van zijn huidige baan.

Ongewild geven werknemers signalen af. Signalen waaraan je kunt herkennen dat ze mogelijke kandidaten zijn voor vrijwillig verloop.

Deze werknemers:

 1. Nemen extra vrije dagen tussendoor  
 2. Zonderen zich vaker af om ongestoord een telefoongesprek te voeren  
 3. Doen minder vaak dan vroeger hun mond open tijdens vergaderingen en zijn stiller  
 4. Verbinden zich minder makkelijk aan langetermijnprojecten  
 5. Dringen niet meer aan op promotie  
 6. Zijn wat minder geïnteresseerd om het hun baas naar de zin te maken  
 7. Vermijden interactie met hun leidinggevende en collega’s  
 8. Dragen minder nieuwe ideeën en suggesties voor innovaties aan  
 9. Dragen niet meer extra bij aan de organisatie, doen strikt wat bij hun functie hoort, meer niet  
 10. Delegeren actief een deel van hun taken  
 11. Zijn minder geïnteresseerd in het deelnemen aan trainingen en opleidingen  
 12. Hebben een verminderde productiviteit

Daarnaast is het ook altijd goed om te luisteren naar signalen van collega's die nauw samenwerken met een medewerker die wil vertrekken. Zij ervaren als eerste de kleine veranderingen, zoals het niet meer stringent nakomen van afspraken of verminderde productiviteit.

Het vertrek en vervangen van een medewerker kost een organisatie veel geld, tijd en kennis. Daarnaast levert het vertrek ook nog vaak stress en spanning op bij het bestaand personeel.

Laat bovengenoemde signalen je in ieder geval motiveren om in gesprek te gaan met je medewerker en te achterhalen hoe je hem tevreden en betrokken kunt houden. Door de signalen op tijd te herkennen, is het misschien nog mogelijk om hem voor je organisatie te behouden. En mocht dat tóch niet het geval blijken te zijn, dan ben je al voorbereid op een mogelijk vertrek van hem of haar.

Wil je in ieder geval een vitale werkomgeving creëren waarbij de medewerker met veel positieve energie werkt, vraag dan naar de mogelijkheden die Relaxatwork jouw organisatie kan bieden.

Lees verder