7 Tips om de duurzame inzetbaarheid van uw medewerkers te vergroten

In de toekomst zal iedereen langer moeten doorwerken. We worden met zijn allen ouder dan ooit. Plezier in het werk, flexibiliteit, productiviteit en een goede balans werk-privé, zijn van belang om gemotiveerd te blijven en optimaal inzetbaar te zijn.

Wat kunt u als werkgever doen om uw medewerkers duurzaam inzetbaar te houden?

  1. Onderzoek de betrokkenheid van uw medewerkers  
  2. Breng de drijfveren van uw medewerkers in kaart  
  3. Creëer een bedrijfscultuur waar open communicatie heerst  
  4. Maak afspraken over wederzijdse verantwoordelijkheden  
  5. Bied maatwerkdiensten aan voor elke generatie binnen uw organisatie  
  6. Schenk aandacht aan mentale gezondheid  
  7. Voorkom verouderde sociale patronen

1. Onderzoek de betrokkenheid van uw medewerkers
Betrokken medewerkers zijn productiever, gemotiveerder, blijven langer in dienst en verzuimen minder. Uit onderzoek blijkt dat als de betrokkenheid met 5% stijgt, de omzetgroei met 3% toeneemt. De impact van betrokken medewerkers op een goed bedrijfsresultaat is dus groot. Daarnaast zie je vaak dat betrokken medewerkers positief zijn ingesteld, hetgeen de bedrijfscultuur positief kan beïnvloeden.

2. Breng de drijfveren van uw medewerkers in kaart
Waar wordt uw medewerker blij van? Voor de één is dat commercieel resultaat. Voor een ander is de sfeer op de werkvloer veel belangrijker en voor weer een ander de persoonlijke ontwikkelingsmogelijkheden. Breng in kaart wat uw medewerkers drijft en houd daar rekening mee in de samenstelling van uw teams.

3. Creëer een bedrijfscultuur waar open communicatie heerst
De betrokkenheid van de medewerkers wordt gestimuleerd indien zij kunnen en mogen zeggen wat ze van iets vinden. Het versterkt het gevoel van gehoord en gewaardeerd worden. Door een open communicatie weet iedereen bovendien wat er over en weer van elkaar verwacht wordt. Hierdoor vloeit er geen werkenergie weg. Een bedrijfscultuur waar open communicatie nagestreefd wordt, zal ervaren dat er vaak nieuwe ideeën en/of verbeteringen door de medewerkers geopperd worden. Dit kan voor de organisatie veel voordelen opleveren.

4. Maak afspraken over wederzijdse verantwoordelijkheden
Van belang bij duurzame inzetbaarheid is dat de werkgever en werknemer samenwerken. Zij hebben een gezamenlijke verantwoordelijkheid waarbij een goede communicatie van essentieel belang is. Ga in gesprek met uw werknemer. Wat mogen medewerkers van u verwachten? En wat verwacht u van uw medewerkers? En leg dit vast  

5. Bied maatwerkdiensten aan voor elke generatie binnen uw organisatie
Binnen uw organisatie heeft u te maken met 4 generaties. Iedere generatie heeft haar eigen behoeft en aandachtspunten om vitaal te kunnen blijven voor de organisatie. Iemand die over een half jaar met pensioen gaat, hoeft u geen opleiding meer te laten volgen om zijn of haar duurzame inzetbaarheid te vergroten.

6. Schenk aandacht aan mentale gezondheid
Ruim 1 op de 8 werknemers in Nederland heeft last van werkstress. 1/3 van het werkgerelateerde verzuim wordt veroorzaakt door werkstress. Daarmee is stress op de werkvloer beroepsziekte nummer 1. Als werkgever kun u een aantal dingen doen om stil te staan bij werkstress: u kunt in gesprek gaan met uw werknemers over werkstress, bijeenkomsten organiseren over werkstress, de medewerkers een dag van baan te laten ruilen om het werkplezier en de motivatie van de medewerker te verhogen. Tevens kunt u de medewerkers een rust- en herstelmoment aanbieden. Dit kan door middel van een stoelmassage. Een gezonde break die een hogere productiviteit tot gevolg heeft.

7. Voorkom verouderde sociale patronen
Alle generaties lijden energieverlies bij verouderde sociale patronen, bij verouderde manieren van samenwerken, communiceren, leiden e.d. De jongste generatie is er het gevoeligst voor. Zij reageren snel instinctief op verouderde werkwijzen: afhoudend, met de neiging tot weglopen en met direct verlies van werkenergie. Een nieuwe generatie houdt onbewust sociale patronen continu tegen het licht en zoekt naar wegen om de cultuur van de organisatie te updaten en zo vitaal en bij de tijd te houden. Het updaten werkt optimaal wanneer de oudere generaties binnen uw organisatie hiervoor open staan en actief steun verlenen.
Op 19 april 2016 is er een Nieuwe Europese Campagne gelanceerd over Duurzame Inzetbaarheid. Eurocommissaris Thyssen: "Aandacht op de werkvloer voor de gezondheid van gemiddeld steeds oudere werknemers is goed voor de mensen en goed voor het bedrijf of de organisatie." Minister Asscher vult aan dat: "Hoe eerder je begint met investeren in duurzame inzetbaarheid, hoe langer je een gezonde en vitale werkvloer houdt en hoe beter je kunt inspelen op veranderingen."

Kortom, duurzame inzetbaarheid van uw medewerkers is ook essentieel voor úw organisatie!